”Mersul pe sârmă” al antreprenorilor în lumea imposibilă a achizițiilor publice

”Mersul pe sârmă” al antreprenorilor în lumea imposibilă a achizițiilor publice, un articol de specialitate semnat de GPI!

Nu o să intrăm în detalii, pentru că de la nivel macro regăsim problemele unor proceduri de licitație întârziate, cu mai mult decât perioada care ar fi fost necesară ducerii la îndeplinire a contractului.

Este vorba despre procedurile de achiziție aferente următoarelor obiective:

  1. Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000;
  2. Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000- km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000;
  3. Proiectare și Execuție Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 3: km 39+000-km 47+600

Subiectul acestei analize are la bază un articol apărut în mass-media. Detalii aici.

În cadrul acestui articol se spune că: ,, Licitația pentru lotul 3 din Autostrada de Centură București Nord (A0 Nord) este departe de a se încheia, la aproape trei ani de la lansare.” .  Tot în cadrul acestui articol aflăm că: ,, Durata contractului este de 30 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 18 luni perioada de execuție a lucrărilor “. Asadar, avem pe de o parte o durată a contractului de 30 de luni și o întârziere la nivelul procedurilor de achiziție de aproape 36 de luni! Se pune întrebarea: Cum a fost posibil? Sunt acești Antreprenori niște Ofertanti foarte dificili și iresponsabili, sau problema este la beneficiar?

În cele ce urmează o să încercăm să construim un posibil răspuns la aceste întrebări. Din păcate trebuie să intrăm, un pic, în registrul și termenii tehnici, pentru a putea identifica aceste explicații.

Dar, în definitiv, această asociație promovează discuțiile tehnice, mai mult decât vorbele goale.

Pentru a creea un context la cele ce urmează, trebuie să facem următoarele aprecieri:

  • Ofertantul este un operator economic care este interesat să presteze servicii și lucrări de execuție, NU SĂ ANULEZE O PROCEDURĂ.

Operatorul economic dorește să realizeze servicii de proiectare/ lucrări de execuție cât mai rapid și nu să aștepte relansarea unei proceduri de achiziție anulată, pentru că acest lucru conduce la întârzieri mari, de 1-2 ani.

Așadar, chiar dacă pot exista motive de anulare a unei proceduri de achiziție pe temei legal, încă de la lansarea acesteia, Operatorii economici nu vor încerca să anuleze procedurile de achiziție (aspect confirmat statistic). Acest parcurs poate însemna anularea multor proceduri de achiziție, timp în care ei ,,nu ar avea de lucru”;

  • Ofertantul economic va face orice ca să fie declarant câștigătorul procedurii de achiziție. Orice, în condițiile în care are motive să o și facă!  Este vorba de contestațiile pe procedurile de achiziție. Dacă nu ar avea motive și nu ar avea temei legal, aceste contestații nu ar fi acceptate!

Modificările în legislație în contrasens cu dezvoltarea infrastructurii

Hotărârile de guvern și schimbările recente din legislație, în care Ministerul Transporturilor se implică și se „laudă” cu ele, par că pleacă de la premisa hilară că Operatorii economici își doresc prea mult să câștige o procedură de achiziție și fac orice în acest sens.

Această realitate este validă, considerată normală, într-o economie de piață sănătoasă. A face modificări legislative pe acest considerent este o punere pe contrasens a legislației cu însăși piața liberă.

Probabil ca Ministrul Transporturilor ar trebui să se întoarcă cu fața spre CNAIR și spre modul de elaborare al documentațiilor de la nivelul procedurilor de achiziție.

Contestațiile, partea a unei probleme mai complexe

Cel mai probabil se va constata că problemele nu sunt numai contestațiile, ci mai ales faptul că aceste contestații sunt acceptate inclusiv de Tribunale și Curțile de Apel, deci sunt întemeiate!

În cele ce urmează, le oferim celor de la Ministerul Transporturilor, dacă se vor apleca peste acest articol, motive să se intereseze de procedurile de la compania de drumuri!

După ce am definit acest context ca fiind o normalitate de înțeles în condițiile unei Economii de piață, am identificat următoarea problemă majoră legată de legalitate, pentru toate cele 3 proceduri:

Problema majoară la nivel de legalitate conform Legii 98/2016 și a HG 395/2016 constă în faptul că Fișa de Date a procedurii de achiziție nu este corelată cu Formularul DUAE, formular elaborat de CNAIR.

Necorelarea Fisei de Date a procedurii de achiziție cu Formularul DUAE duce Procedura de achiziție direct în zona de nelegalitate, conform legislației în vigoare. Iar odată cu depunerea Ofertelor și imposibilitatea aplicării unor remedierii, conduce la blocarea totală a procedurii de achiziție și necesitatea anulării acesteia pe motive de nelegalitate.

Practic, toți Ofertanții ar fi trebuit să fie descalificați în cadrul Procedurii de atribuire încă de la PRIMA fază, RESPECTIV FAZA DE ANALIZĂ PE DUAE.

Încă de la faza de analiză a DUAE TOȚI OFERTANȚII ar fi trebuit să fie descalificați, nu din vina lor, ci din vina Departamentului Achiziții al CNAIR, pentru că Documentația de Licitație prezintă necorelări care scoate procedura din sfera legalității.

Mai exact Ofertanților, prin Fișa de date, li se solicită să completeze ”SECȚIUNEA D” A  FORMULARULUI  DUAE. PROBLEMA ESTE CĂ ÎN FORMULARUL DUAE NU EXISTĂ NICI O ”SECȚIUNE D”!!!

Toate aceste aspecte de mai sus sunt foarte ușor de verificat de oricine dorește acest lucru. Sursa informațiilor : Site oficial CNAIR, http://eachizitii.cnadnr.ro/# (Proceduri de Achizitii Publice)

Astfel, la nivel de ,,Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 5) Proporția de subcontractare” constatăm că este necesar ca Ofertantul să precizeze, la nivel de informații minim necesare pentru evaluarea cerințelor menționate, partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze.

Mai exact, în cazul în care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligația de a completa DUAE, partea II “Informații referitoare la operatorul economic”, Secțiunea D “Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează”.

Formularul DUAE – NU ARE SECTIUNE D!!!

Există Sectiunea C, NU și Secțiunea D.

Pe partea de legislație, am constatat următoarele:

  1. HG 395/2016

,,ART. 20

  • Documentaţia de atribuire este alcătuită din următoarele:

……

 (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a genera electronic*) DUAE completat cu informaţiile solicitate în raport cu criteriile de calificare şi selecţie stabilite prin documentaţia de atribuire, marcând câmpurile din formular pentru care trebuie prezentate referinţe de către operatorii economici, corespunzător respectivelor cerinţe, şi de a-l ataşa în SEAP, împreună cu celelalte documente ale achiziţiei.

#M2 (6) Autoritatea contractantă trebuie să asigure corelaţia dintre informaţiile solicitate prin anunţul de participare/simplificat/de concurs şi cele marcate în DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi, menţionând totodată în documentaţia de atribuire modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi.

(7) În cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs, prevalează informaţiile din anunţ, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.”

CONCLUZIE:

Ofertele fiind deja depuse, numai spunem că sunt și analizate, DUAE nu mai poate fi revizuit!!!

Necorelarea dintre Fișa de Date și DUAE nu mai poate fi remediată, punând procedura de achiziție în afara prevederilor legale.

Există și alte aspecte cel puțin neclare la nivelul acestor proceduri de achiziție, dar ne-am concentrat doar pe cel mai important și mai clar aspect.

  1. Constatăm faptul că astăzi suntem într-o situație în care Ministerul Transporturilor dorește să pedepsească pe alții pentru erorile grave din procedurile sale de achiziție, iar tendințele sunt de a ,,pune pumnul în gură”.

Ofertanților, prin modificări ale legislației de achiziții publice, chiar dacă sunt pe contrasens cu principiile Economiei moderne.

  • Fie că este vorba de un Antreprenor din zona UE sau non UE, cu siguranță problema este la nivelul procedurii de achiziție. Da, este o problemă la nivel de procedură de achiziție care este agravată de un parcurs ilogic, neprocedural și nu tocmai legal al comisiilor de evaluare.

Practic, în cadrul articolului care a stat la baza acestei analize se precizează clar că: ,, În plus, CNSC a admis și solicitarea chinezilor de obligare a CNAIR la plata către aceștia a cheltuielilor ocazionate de soluționarea contestaţiei, de aproape 25.000 lei.”.

Plata acestor cheltuilei de către CNAIR înseamnă că: CNAIR este vinovată pentru o eroare produsă de Comisia de Evaluare!

De fapt, amenda nu este de 25 000 lei! Amenda pentru prostie o estimăm la aproximativ 115 milioane lei, suma reprezentând a 25-30% din totalul valorii de contract, ca urmare a scumpirilor din ultimul an.

Argumentarea este în baza unei proceduri de achiziție realizate și analizate corespunzator, iar contractul ar fi fost în proporție de 90% realizat la momentul scumpirilor, iar costul cu implementarea ar fi fost mult mai redus.

Toata aceste pierderi colosale ale CNAIR au astăzi cel mai stupid argument respectiv, punctajul acordat pentru Managerul de Proiect și Inginer Proiectare!

Cităm din articol:

,,Ei au mai cerut obligarea CNAIR la reevaluarea ofertei lor prin revizuirea punctajului acordat pentru experţii Manager de Proiect şi Inginer Proiectare Drum, „cu acordarea punctajului corect şi refacerea clasamentului ofertelor”.

Așadar, Comisia de evaluare nu a fost ”în stare” să acorde punctajul corect pentru acești experți. Ne întrebăm cum oare au analizat ei Ofertele Tehnice și Finaciare, spețe mult mai complexe? OARE TOT CU ACELAȘI OCHI AGER?

Ori îngropăm totul, spunând că cei răi sunt chinezii, ilogici, nerealiști, rau intenționați ….mai schimbăm o legislație …o H.G…și gata, am îngropat totul, inclusiv pe noi pentru că toate cele de mai sus sunt niște grosolănii vizibile din avion.

IMPORTANT! Preluarea textelor (integrală sau parțială) și/sau fotografiilor din acest articol se poate face numai cu acordul scris al autorului, fiind proprietate intelectuală. Acesta este un site cu caracter informativ. Dacă doriți să eliminăm o postare sau să facem modificări, vă rugăm să ne contactați. Nu intenționăm încălcarea dreptului de autor. Pentru preluare, contactați-ne pe mail.

Pe aceeasi tema

Back to top button